ડીગિકોડ્સ ™ | ડિજિટલ ગુડ્સ માટે ભારતનું સૌથી મોટું સ્ટોર

ડિગિકોડ્સ [ડોટ] ઇન [કાળજી] માં

The Sims 3: Generations
પ્લેટફોર્મ્સ:
શૈલીઓ:
વર્ગ: મૂળ

પર આધારિત સભ્ય રેટિંગ્સ
પર આધારિત વિવેચક રેટિંગ્સ
અમારી પાસે સ્ટોકમાં 430 લાઇસન્સ છે

ઇન્સ્ટન્ટ ડેલિ ...આંતરભાષીયમૂળpcવિશ્વભરમાં

નિયમિત ભાવ રૂ. 651.99 વેચાણ

The Sims 3: Generations - ( Origin )

Its time to grow up with The Sims 3: Generations PC download, an exciting expansion for your Sim universe. The parties that were the talk of the town now go into overdrive, with more elaborate choices that will thrill your social butterflies.Childhood gets a special boost to its regular eating and pooping routine with brand new strollers for purchase, and a very special doll. With enough imagination spent on this unique toy, your child can create their very own imaginary friend. Play with the new costume trunk, or hide away in their tree house. Your Sim kids have more to do than ever before.As your Sim kids get older, live out your wildest teen-angst ridden rebellion fantasies with the newest ability: pranks. Paired with a little skill in the Chemistry path, your pranks can become elaborate science-fueled machinations of mayhem that you can document in your own Sim Scrapbook. For good measure, grab your Sim video camera and capture your mischief to play over and over again in your own living room.Every expansion opens up a new Sim world, so go out there and light some poo on that nosey neighboru2019s porch.Features:u2022 Sims of every age can enjoy new activities. Kids can hang out with friends in tree houses. Teens can pull hilarious pranks. Adults can suffer midlife crises. And so much more.u2022 Whether itu2019s a raging all-teen party while the parents are out, a high school graduation or an official wedding ceremony, new celebrations make every age more fun.u2022 From bachelor party hi-jinks to getting in trouble for bad grades to hearing rumors around town about Sims who cheat on their spouses, hilarity ensues when new drama unfolds.u2022 Sims will enjoy all-new ways to be creative including tinkering with chemistry sets, making their own home movies that they can watch on their own TVs, playing make believe as an astronaut, dinosaur, princess, and more. All of the new activities, celebrations, and drama are easier than ever to remember and reminisce about with a new Memories system that keeps track of major life moments and also lets you share them on Facebook or your Sims My Page.

ફાસ્ટ કસ્ટમર સપોર્ટ
ત્વરિત ઇમેઇલ ડિલિવરી
HTTPS સાથે સુરક્ષિત ચુકવણીઓ

વધારાની માહિતી

થીમ

 • ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે ...

પબ્લિશર્સ

 • ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે ...

રમત સ્થિતિઓ

 • ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે ...

હરાવ્યું સમય

 • ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે ...

શ્રેણી / સંબંધિત

 • ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે ...

ડેવલપર્સ

 • ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે ...

પ્લેયર પર્સ્પેક્ટિવ

 • ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે ...

ઉંમર રેટિંગ્સ

કથા

 • ઉત્પાદન સમીક્ષાઓ


  ગ્રાહક સમીક્ષાઓ એમેઝોન પર જુઓ

  5 તારામાંથી બહાર


  5 સ્ટાર
  4 સ્ટાર
  3 સ્ટાર
  2 સ્ટાર
  1 સ્ટાર

  >