ડિજિકોડ્સ | ફ્લેટ 5% OFF + UPTO 10% CASHBACK મેળવો તમારી તપાસ કરો CART કેસબૅક માટે | પેપલ સાથે સુરક્ષિત તપાસ

Construction Simulator 2015
પ્લેટફોર્મ્સ:
શૈલીઓ:
પર આધારિત સભ્ય રેટિંગ્સ
પર આધારિત વિવેચક રેટિંગ્સ
અમારી પાસે સ્ટોકમાં 6 લાઇસન્સ છે

આંતરભાષીયSteamવિશ્વભરમાં

નિયમિત ભાવ રૂ. 13.99 રૂ. 1,329.95 વેચાણ

Construction Simulator 2015 - ( Re-Seller / Distributor )

Content Overview


Deluxe Edition content

Deluxe Edition Content

Additionally to the full version of the successful Construction Simulator 2015 the Deluxe Edition offers you all currently released DLCs and construction vehicles such as:

 • 1. DLC: Liebherr 150 EC-B
 • 2. DLC: Liebherr LB 28
 • 3. DLC: Vertical Skyline
 • 4. DLC: Liebherr LR 1300
 • 5. DLC: St. Johns Hospital Fuchsberg
 • 6. DLC: Liebherr LTM 1300 6.2
 • 7. DLC: Liebherr HTM 1204 ZA
 • 8. DLC: Liebherr A 918

Steam વર્કશોપ

Create and upload new mods to add vehicles and missions to work on your very own construction site in Construction Simulator 2015.
You can even use all the new content together with your friends as long as they have it installed, too. Click અહીં to learn more and get started!


ગેમ વિશે

In Construction Simulator 2015, you take the controls of 16 realistic construction machines made by LIEBHERR, હજુ સુધી અને એમએએન with high-quality 3D graphics.

Excavate the foundation of a house with realistic machines, pour concrete into the wall panels of a factory with an enormous concrete pump, or test the steadiness of your hands by placing gigantic roof trusses with a mobile crane. Thanks to the realistic controls, you can steer an excavator with two joysticks using SAE controls and feel as if you are working on a real construction site.


Discover the world on your own or with your friends!

Explore an expansive, freely navigable world with various towns, fields, and even a highway you will find a variety of new challenges for your constantly growing motor pool. If you are successful, then even larger and more lucrative jobs and various office locations with even more possibilities will beckon.

Work is more fun with friends, and construction is no exception. Operate vehicles with friends in multiplayer mode, and complete construction missions together or just play around in the wide-open game world.

Up to four workers can participate in multiplayer games. The player who opens the game serves as the host and takes the lead role in running a construction company shared by the other players in a cooperative game.


Many tasks are waiting for you!

In a single game, you can work together to accomplish construction tasks. Dig pits together using multiple excavators, while another player transports the excavated material to a gravel plant. In an advanced game, you can work on up to three construction sites at one time and really start raking in money with your construction company.

Are 200 working stages in over 150 different missions not enough for you? The Construction Simulator 2015 offers plenty of opportunities to integrate your own vehicles and construction sites into the game. You can use the developers own Construction Kit to shape your own worlds and create your own game content.

You can of course also share your mods with the wider community of fans through Steamworks or on fan sites. This way, a huge community of players can access an endless and varied supply of user-created content.

The barrier to entry into the world of modding is not particularly high all you really need is a 3D graphics program like 3ds max or Maya as well as the free version of Unity3D.

વિશેષતા:

 • Over 200 missions ensure hours of enjoyment
 • 16 realistic construction machines made by LIEBHERR, MAN and STILL
 • Realistic vehicle controls e.g. SAE controls for excavators supported
 • Realistic sound effects recorded from the original machines
 • Multiplayer mode
 • For beginners and pros: freely switch between arcade and pro controls
 • Expansive, freely navigable world with diverse areas and districts
 • Numerous dealers and suppliers that you can visit
 • Detailed tutorial ensures a smooth start in the game
 • Non-linear dynamic mission system provides endless gaming enjoyment
 • For DIY fans: the modding of construction sites and vehicles is fully supported
 • Experience system with numerous levels that allow you to unlock special missions
 • Diverse gamepads, steering wheels, and joysticks are supported (Unfortunately, Thrustmaster joysticks and steering wheels are not supported by now)

Fast Customer Support
Digital Delivery
Secure Payments with HTTPS
India's Largest E-Goods Store

વધારાની માહિતી

થીમ

 • ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે ...

પબ્લિશર્સ

 • ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે ...

રમત સ્થિતિઓ

 • ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે ...

હરાવ્યું સમય

 • ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે ...

શ્રેણી / સંબંધિત

 • ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે ...

ડેવલપર્સ

 • ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે ...

પ્લેયર પર્સ્પેક્ટિવ

 • ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે ...

ઉંમર રેટિંગ્સ

કથા

 • ઉત્પાદન સમીક્ષાઓ