ડીગિકોડ્સ ™ | ડિજિટલ ગુડ્સ માટે ભારતનું સૌથી મોટું સ્ટોર

ડિગિકોડ્સ [ડોટ] ઇન [કાળજી] માં

Champions Of Anteria
પ્લેટફોર્મ્સ:
શૈલીઓ:
વર્ગ: PC

પર આધારિત સભ્ય રેટિંગ્સ
પર આધારિત વિવેચક રેટિંગ્સ
સ્ટોક આઉટ

ઇન્સ્ટન્ટ ડેલિ ...આંતરભાષીયpcઉપલાવિશ્વભરમાં

નિયમિત ભાવ રૂ. 377.99 વેચાણ

Champions of Anteria - ( PC )

*PLUNGE INTO PULSE-QUICKENING COMBAT*Your enemies may grunt unintelligibly, but that doesnu2019t mean theyu2019re stupid. Defeating these beasts will require thoughtful strategies, clever tactics, and the right combination of three Champions out of the five. Choose well, and the combined strength of your Championsu2019 elemental powers will carve through your enemies like a hot sword through molten lava. Choose poorly, and youu2019ll be monster chow. At any time, you can pause the game, switch up your tactics, and rejoin the melee without missing a beat.*CONQUER A DAZZLING WORLD*From parched deserts to mysterious forests, from frozen snowfields to tropical jungles, the lethally-beautiful world of Anteria invites you to blaze your own path to victory. Choose who, when, and where youu2019ll attack or defend on a Progression Map. Just remember that your decisions directly affect the world around you, and every action has a consequence.*PROVE YOURSELF IN STUNNING BOSS BATTLES*Theyu2019re big, theyu2019re nasty, and theyu2019re hoping to mince your Champions into bite-sized bits. Theyu2019re the bosses of Anteria, and youu2019ll need sound strategies and lightning-fast combat moves to bring them down. Change your tactics on the fly, avoid the bossesu2019 lethal traps, and deliver a smackdown worthy of the ages.*CREATE THE ULTIMATE WARRIORS*After each mission, return to your stronghold to develop your city and craft potions, armor, weapons, and other lethal tools to make your Champions stronger u2014 and make life even more miserable for your enemies. *RESCUE A WAR-TORN WORLD*As players progress through Anteria, they discover a narrative of a beautiful land brought to its knees by years of constant strife among battling clans. But as your heroes strive to bring peace to this magical realm, they must confront a malevolent wizard and his undead army, neither of whom are known for being particularly peaceful.

ફાસ્ટ કસ્ટમર સપોર્ટ
ત્વરિત ઇમેઇલ ડિલિવરી
HTTPS સાથે સુરક્ષિત ચુકવણીઓ

વધારાની માહિતી

થીમ

 • ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે ...

પબ્લિશર્સ

 • ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે ...

રમત સ્થિતિઓ

 • ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે ...

હરાવ્યું સમય

 • ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે ...

શ્રેણી / સંબંધિત

 • ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે ...

ડેવલપર્સ

 • ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે ...

પ્લેયર પર્સ્પેક્ટિવ

 • ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે ...

ઉંમર રેટિંગ્સ

કથા

 • ઉત્પાદન સમીક્ષાઓ


  ગ્રાહક સમીક્ષાઓ એમેઝોન પર જુઓ

  5 તારામાંથી બહાર


  5 સ્ટાર
  4 સ્ટાર
  3 સ્ટાર
  2 સ્ટાર
  1 સ્ટાર

  >