ડિજિકોડ્સ | ફ્લેટ 5% OFF + UPTO 10% CASHBACK મેળવો તમારી તપાસ કરો CART કેસબૅક માટે | પેપલ સાથે સુરક્ષિત તપાસ

ફરજનો કૉલ: આધુનિક વોરફેર 3 - સંગ્રહ 4 (DLC)
પ્લેટફોર્મ્સ:
શૈલીઓ:
પર આધારિત સભ્ય રેટિંગ્સ
પર આધારિત વિવેચક રેટિંગ્સ
સ્ટોક આઉટ

આંતરભાષીયSteamવિશ્વભરમાં

નિયમિત ભાવ રૂ. 10.29 રૂ. 977.95 વેચાણ

Call of Duty: Modern Warfare 3 - Collection 4 (DLC) - ( Re-Seller / Distributor )

Saluting Modern Warfare 3's Season of Content, the fourth and final DLC collection deploys with five all-new Multiplayer Maps. Surrounded by mountains, "Gulch" sends combatants into a forgotten mining town with only mine shafts and equipment sheds for cover. The Jersey coast awaits in "Boardwalk," where fun in the sun means facing enemies on the beach. Players must earn their sea legs in "Off Shore" and "Decommission," where deadly oceanic oil rigs and a maze of rotting ocean liners provide the perfect setting for shoreline-based combat. Rounding out the collection is a trip to New Orleans war-torn French Quarter, where "Parish" pits players against one another amid the city's rubble.

 • Decommission: A graveyard of rotting ocean liners has not only given birth to a shantytown of locals, but a mid-sized Multiplayer Map populated in choke points; providing the perfect setting for shoreline-based combat.
 • Off Shore: Trapped on an oil rig in the middle of the ocean, you have nowhere to go but directly at your enemies in this new Multiplayer map boasting helipads, cranes, and countless perches for snipers eager to pick off the competition. Did we mention to look down or else you may fall off?
 • Gulch: Decades after fires charred this forgotten mining town, the red rock canyon gains new shades of red as a mid-sized Multiplayer Map in which the surrounding mountains, mine shafts, and equipment sheds craft a perfect setting for combat.
 • Boardwalk: Head to the Jersey Coast for a sunny afternoon of boardwalk-based Multiplayer battle in which you'll face your enemies on the beach and fight for dominance at the arcade while still finding time to cut the line at the roller coaster.
 • Parish: Wishful thinking won't keep you safe in New Orleans' war-torn French Quarter, where a local bombed-out parish plays host to a smaller-sized Multiplayer Map well suited for those who want to run-and-gun amid the city's rubble.

Fast Customer Support
Digital Delivery
Secure Payments with HTTPS
India's Largest E-Goods Store

વધારાની માહિતી

થીમ

 • ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે ...

પબ્લિશર્સ

 • ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે ...

રમત સ્થિતિઓ

 • ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે ...

હરાવ્યું સમય

 • ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે ...

શ્રેણી / સંબંધિત

 • ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે ...

ડેવલપર્સ

 • ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે ...

પ્લેયર પર્સ્પેક્ટિવ

 • ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે ...

ઉંમર રેટિંગ્સ

કથા

 • ઉત્પાદન સમીક્ષાઓ