ડીગિકોડ્સ ™ | ઈ-ગુડ્સ માટે ભારતનું સૌથી મોટું સ્ટોર.

ડિગિકોડ્સ [ડોટ] ઇન [કાળજી] માં

કૉલ ઑફ ડ્યુટી: મોડર્ન વોરફેર 3 - સંગ્રહ 2 (ડીએલસી)
પ્લેટફોર્મ્સ:
શૈલીઓ:
વર્ગ:

પર આધારિત સભ્ય રેટિંગ્સ
પર આધારિત વિવેચક રેટિંગ્સ
સ્ટોક આઉટ

ઇન્સ્ટન્ટ ડેલિ ...આંતરભાષીયવિશ્વભરમાં

નિયમિત ભાવ રૂ. 537.99 વેચાણ

ફરજનો કૉલ: આધુનિક વોરફેર 3 - સંગ્રહ 2 (DLC) - ()

તમારા ઓર્ડર પર તાત્કાલિક પ્રક્રિયા કરવામાં આવશે. કૃપા કરીને વધુ સૂચનાઓ માટે તમારું ઇમેઇલ તપાસો. જો તમારી પાસે કોઇ પ્રશ્નો હોય તો, કૃપા કરીને ડિજિકોડ્સ [ડોટ] માં [at] સપોર્ટ પર અમારો સંપર્ક કરો. COLLECTION 2: TEAM UP. FACE OFF.
બીજી Modern Warfareu00ae 3 DLC Collection launches with all-new Multiplayer/Survival Mode Maps, Special Ops Missions and the debut of Face Off maps. Totally new to the franchise, Face Off distills all the fun and intensity of multiplayer into a new breed of 1 vs. 1 and 2 vs. 2 close combat. In addition to this all-new game-play experience, Collection 2 deploys with 3 multiplayer maps and 2 Special Ops Missions, offering fans new venues to test their Multiplayer and Special Ops skills.
 • Sanctuary: Suspended in the air one thousand feet up, you'll battle more than altitude in the towering sandstone monasteries of Central Greece. Formed over millions of years, this sanctuary's natural rock pillars have repelled invading armies and withstood the ravages of time but now they'll face your deployment. Test your skillsu2014and the ancient monks' craftsmanshipu2014with your arsenal of SMG's, assault rifles and shotguns. Just remember: don't look down.
 • ફાઉન્ડેશન: Journey into the heart of South Korea for a decommissioned concrete factory where the cement flows and bullets fly. After decades of constructing roads and buildings, the towering facility is now a perfectly-constructed combat zone for sniping and run-and-gun rules of engagement. Don't stand in awe of the towering concrete crusher at the center of the factory unless you want to see your kill ratio meet the same fate.
 • Oasis: Though once a picturesque escape for vacationers, the sprawling Hotel Oasis is now a Multiplayer paradise, with multiple lanes of combat built atop an ancient fortress.
 • Kill Switch: An intense new Special Ops Mission that places your two-man team deep in enemy territory. Your mission - cripple a Russian carrier by detonating an Electromagnetic Pulse. Be the soldier on the ground, making your way to the detonation site, or play the sniper providing vital cover fire from a vantage point high above the city. Work together or risk getting overrun by a horde of hostile forces.
 • Iron Clad: With one player helming an Abrams-class tank and the other escorting it on foot, youu2019ll clear beaches and take cover in plane wreckage as you escape Hamburg from behind enemy lines in this all-new Special Ops Mission.
 • Getaway: The first u201cFace Offu201d map in Modern Warfareu00ae franchise history, what once was a tropical beach getaway boasting exotic aquariums and oversized pools is now a haven for ruthless run-and-gun violence.
 • Lookout: Carved into a combat-weary mountainside, this new u201cFace Offu201d map pits you against your opposition in a forward observation base littered in chokepoints and tight corridors.
 • Erosion: Make your way through Mediterranean ruins and ancient aqueducts, using leftover Roman masonry for thousand-year-old cover in this new u201cFace Offu201d map.
 • Aground: Head to Scotlandu2019s Orkney Islands for the latest u201cFace Offu201d map, where treacherous cliff faces, networks of caves and the rusted and ruined remains of a grounded transport ship provide for constant combat.
FACE OFF: WHOu2019S GOT YOUR BACK?
Experience an all-new way to play multiplayer with your friends. Totally new to the franchise, Face Off distills all the fun and intensity of multiplayer into a new breed of 1 vs. 1 and 2 vs. 2 close combat. Featuring smaller, super-concentrated multiplayer maps that are specially designed to encourage strategy, skill, and teamwork like never before

ફાસ્ટ કસ્ટમર સપોર્ટ
ડિજિટલ ડિલિવરી
HTTPS સાથે સુરક્ષિત ચુકવણીઓ
ભારતનો સૌથી મોટો ઇ-ગુડ્સ સ્ટોર

વધારાની માહિતી

થીમ

 • ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે ...

પબ્લિશર્સ

 • ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે ...

રમત સ્થિતિઓ

 • ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે ...

હરાવ્યું સમય

 • ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે ...

શ્રેણી / સંબંધિત

 • ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે ...

ડેવલપર્સ

 • ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે ...

પ્લેયર પર્સ્પેક્ટિવ

 • ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે ...

ઉંમર રેટિંગ્સ

કથા

 • ઉત્પાદન સમીક્ષાઓ


  ગ્રાહક સમીક્ષાઓ એમેઝોન પર જુઓ

  5 તારામાંથી બહાર


  5 સ્ટાર
  4 સ્ટાર
  3 સ્ટાર
  2 સ્ટાર
  1 સ્ટાર