ડિજિકોડ્સ | ફ્લેટ 5% OFF + UPTO 10% CASHBACK મેળવો તમારી તપાસ કરો CART કેસબૅક માટે | પેપલ સાથે સુરક્ષિત તપાસ

Beckett
પ્લેટફોર્મ્સ:
શૈલીઓ:
પર આધારિત સભ્ય રેટિંગ્સ
પર આધારિત વિવેચક રેટિંગ્સ
અમારી પાસે સ્ટોકમાં 51 લાઇસન્સ છે

enSteamવિશ્વભરમાં

નિયમિત ભાવ રૂ. 9.79 રૂ. 930.95 વેચાણ

Beckett - ( Re-Seller / Distributor )

**Beckett won the Games category in the 2018 BAFTA Scotland awards**

A single-player, point-and-click style noir that will make you question what it is to exist. It is unlike anything else you will ever play.

"If you knew my mind you could never love me," spoke Amy. Beckett was defiant, she was everything to him. Time has passed. Amy is dead. A missing persons case leads Beckett down a decaying rabbit hole to the outskirts of reality. Set in a world unlike anything you've experienced, this is an original surreal noir by The Secret Experiment. Take control. Explore. Navigate. Interact. Talk. Defy. Listen. Be careful. This place is unfamiliar. Make it your own.

The whole experience lasts around 3 hours. It will be in your head for a long time to come.

The surreal noir is to be showcased in The V&A, the worlds leading museum of art and design, who have hand-picked Beckett as an example of design excellence in storytelling and digital media.

Thank you for supporting independent videogames.

Praise for Beckett:

"A rare example of total and genuine auteurism in the games world" - Glixel, Rolling Stone

"convincingly uncompromised" - Alphr

"Beckett impresses at every turn." - Cubed3

"The Secret Experiment has done something extraordinary with its absurdist noir, Beckett. They have managed to conflate exploration of a town with exploration of the protagonist's battered psyche. Shrewd use of text along with compelling visual and sound design results in an innovative and engrossing experience." - Russell Lees, creator of The Dark Eye

"A powerful experience for those willing to dive into it." - Big Boss Battle.

સમાવેશ થાય છે:

- An original multi-layered story, discovered and reconstructed by the player and their imagination
- A dynamic narrative that responds to the way you play the story and interact with its world
- A bizarre and compelling world, filled with hand-made objects and artefacts
- A unique soundtrack and soundscape composed and aligned to the story and the world it exists in
- A pick-up-and-play interface, no gamer-skills necessary - just an inquisitive mind
- Questions about what it is to exist, the fragile nature of reality and the dark-humour that underpins life

દર્શાવતા:

- Morgellon & Ekbom Live Here - a short, interactive play, featuring the voice of John Otway (if you don't know it, you should check out his hit Really Free and its B-Side, Beware of The Flowers).
- Spectacular abstract environments to be explored and discovered, digitally painted by Herman Serrano (Weird Dreams, Chaos Engine, StarGlider)
- Illustrations by the incredibly talented Sean Mulvenna, and original screenprints by the fantastic Al White
- Programming by Gordon Bell (MotorStorm, The Shoot, Need for Speed: The Run)
- Design, direction, words, music and 'made-things' by Simon Meek (Slabovia.tv & The 39 Steps)
- Access to the dark recesses of your own mind

Fast Customer Support
Digital Delivery
Secure Payments with HTTPS
India's Largest E-Goods Store

વધારાની માહિતી

થીમ

  • ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે ...

પબ્લિશર્સ

  • ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે ...

રમત સ્થિતિઓ

  • ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે ...

હરાવ્યું સમય

  • ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે ...

શ્રેણી / સંબંધિત

  • ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે ...

ડેવલપર્સ

  • ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે ...

પ્લેયર પર્સ્પેક્ટિવ

  • ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે ...

ઉંમર રેટિંગ્સ

કથા

  • ઉત્પાદન સમીક્ષાઓ