ડીગિકોડ્સ ™ | ડિજિટલ ગુડ્સ માટે ભારતનું સૌથી મોટું સ્ટોર

ડિગિકોડ્સ [ડોટ] ઇન [કાળજી] માં

એસેસિન્સ ક્રિડ ક્રોનિકલ્સ
પ્લેટફોર્મ્સ:
શૈલીઓ:
વર્ગ: PC

પર આધારિત સભ્ય રેટિંગ્સ
પર આધારિત વિવેચક રેટિંગ્સ
સ્ટોક આઉટ

ઇન્સ્ટન્ટ ડેલિ ...આંતરભાષીયpcઉપલાવિશ્વભરમાં

નિયમિત ભાવ રૂ. 646.99 વેચાણ

એસ્સાસિન ક્રિડ ક્રોનિકલ્સ - (પીસી)

Follow three legendary Assassins on journeys of revenge, retribution, and redemption.Assassinu2019s Creed Chronicles take players to three distinct civilizations and periods throughout history including the Ming dynasty at the start of its downfall, the Sikh Empire as it prepares for war in India, and the aftermath of the Red October revolution.Designed for masters of stealth who share a passion for rewriting history with games, Assassinu2019s Creed Chronicles let players embody Assassins Shao Jun, Arbaaz Mir, and Nicolai Orelov in a 2.5D reimagining of the Assassinu2019s Creed universe. Slay from the shadows, master the art of parkour, and take the leap of faith in a collection of stunning, living paintings.Features THREE EPISODES Assassinu2019s Creed Chronicles: ChinaAssassinu2019s Creed Chronicles: China takes place in China, 1526, as the Ming dynasty starts to crumble. You embody Shao Jun, the last remaining Assassin of the Chinese Brotherhood, returning to her homeland with a vendetta. Newly trained by the legendary Ezio Auditore, she is hell-bent on exacting vengeance and restoring her fallen Brotherhood.Assassinu2019s Creed Chronicles: IndiaAssassinu2019s Creed Chronicles: India throws you into the tension between the Sikh Empire and the East India Company in 1841. When a Master Templar arrives with a mysterious item that used to belong to the Assassin Order, Arbaaz Mir must discover why heu2019s come, steal back the item, and protect his friends and his lover.Assassinu2019s Creed Chronicles: RussiaAssassinu2019s Creed Chronicles: Russia occurs in Russia, 1918. Nikolai Orelov wants to leave with his family, but is required to perform one last mission for the Assassin Order: infiltrate the house where the tsaru2019s family is being held by the Bolsheviks and steal an artifact that has been fought over by Assassins and Templars for centuries. Along the way, he witnesses the massacre of the tsaru2019s children, but manages to save the princess, Anastasia. He must escape the Templars while protecting the artifact and Anastasia.ASSASSINu2019S CREED REIMAGINEDWhether you are a long-time fan of Assassinu2019s Creed, or a newcomer, Assassinu2019s Creed Chronicles lets you discover what has made the franchise one of the most celebrated in video game history in a fresh genre for the series. Each chapter is a new beginning and comes with a unique hero from the Assassinu2019s Creed universe in a never-seen-before setting. While each Assassinu2019s story stands on its own, the chronicle is tied together narratively.STEALTH TAKES ON A NEW DIMENSIONAssassinu2019s Creed Chronicles brings the thrill of being a Master Assassin to 2.5D. Scout, sneak, and hide to avoid detection. Fool your enemies by using whistles and disguises. Find your target, kill, and escape. EXPERIENCE A FAST AND FLUID ASSAULT COURSEAs in every Assassinu2019s Creed experience, freedom of movement is essential. Whether youu2019re running from danger, negotiating obstacles or stealthily climbing you will truly feel the freedom of moving as an Assassin. MASTER THREE DIFFERENT COMBAT STYLESShould you fail to go undetected, you can always take enemies out with style. Each Assassin is equipped with a powerful range of weapons and distinct gadgets, making every experience unique, with a wide assortment of abilities in your arsenal. NAVIGATE MULTIPLE PLANESSwitch between fore, mid, and background environments and choose different paths according to your needs. Open new pathways, complete side missions, grab hidden collectibles, or take the quickest path to your target.

ફાસ્ટ કસ્ટમર સપોર્ટ
ત્વરિત ઇમેઇલ ડિલિવરી
HTTPS સાથે સુરક્ષિત ચુકવણીઓ

વધારાની માહિતી

થીમ

 • ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે ...

પબ્લિશર્સ

 • ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે ...

રમત સ્થિતિઓ

 • ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે ...

હરાવ્યું સમય

 • ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે ...

શ્રેણી / સંબંધિત

 • ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે ...

ડેવલપર્સ

 • ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે ...

પ્લેયર પર્સ્પેક્ટિવ

 • ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે ...

ઉંમર રેટિંગ્સ

કથા

 • ઉત્પાદન સમીક્ષાઓ


  ગ્રાહક સમીક્ષાઓ એમેઝોન પર જુઓ

  5 તારામાંથી બહાર


  5 સ્ટાર
  4 સ્ટાર
  3 સ્ટાર
  2 સ્ટાર
  1 સ્ટાર

  >