ડિજિકોડ્સ | ફ્લેટ 5% OFF + UPTO 10% CASHBACK મેળવો તમારી તપાસ કરો CART કેસબૅક માટે | પેપલ સાથે સુરક્ષિત તપાસ

એરિઝોના સનશાઇન
પ્લેટફોર્મ્સ:
શૈલીઓ:
પર આધારિત સભ્ય રેટિંગ્સ
પર આધારિત વિવેચક રેટિંગ્સ
સ્ટોક આઉટ

આંતરભાષીયSteamવિશ્વભરમાં

નિયમિત ભાવ રૂ. 38.79 રૂ. 3,686.95 વેચાણ

Arizona Sunshine - ( Re-Seller / Distributor )

Virtual reality meets the zombie apocalypse! Arizona Sunshine is a first-person shooter built exclusively for VR that immerses you in a post-apocalyptic southwestern America overrun by zombies.

When you hear a flash of a human voice on the radio, your hopes surge - there are survivors out in the blistering heat of the post-apocalyptic Grand Canyon state! Armed with little more than your motion-controlled weapons and the scarce ammo and consumables you find along the way, you need to navigate the hordes of zombies coming for your brain in your desperate search for human contact.

Developed from the ground up for HTC Vive and Oculus, Arizona Sunshine puts you in the midst of a zombie apocalypse. Handle weapons with real-life movements, freely explore a post-apocalyptic world, and put your survival skills to the test in VR - putting the undead back to rest is more thrilling than ever before.

 • Real-life weapon handling: Using VR motion controllers, handle 25+ weapons with real-life movements. Anticipate attacks, manage ammo and aim down the sights to blast your enemies to undead pieces.
 • Full-size campaign: Built in bite-sized VR chunks that together form a full narrative, the campaign allows you to jump in for a short session or stay for the complete ride.
 • Free exploration: Move around without restraints to explore a series of huge southwestern American environments, including treacherous canyons and deep, dark mines.
 • Immersive zombie survival: Scavenge the environment, loot undead enemies and manage your ammo and consumables in a battle for survival more immersive than ever before thanks to VR.
 • Co-op multiplayer: Join forces with a friend in co-op campaign mode or multiplayer Horde mode for up to four players. But beware, more warm brains mean more hungry undead.
 • Unprecedented VR realism: When powered by an Intel Coreu2122 i7 processor or equivalent, Arizona Sunshine brings unprecedented realism to VR gaming with zombie mutilation, destructible environments, and an overall cinematic and immersive experience.
 • Only in VR: Arizona Sunshine is a VR shooter exclusively built for VR. Step into the midst of a zombie apocalypse as if you were really there and take on the undead unlike ever before.

Fast Customer Support
Digital Delivery
Secure Payments with HTTPS
India's Largest E-Goods Store

વધારાની માહિતી

થીમ

 • ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે ...

પબ્લિશર્સ

 • ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે ...

રમત સ્થિતિઓ

 • ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે ...

હરાવ્યું સમય

 • ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે ...

શ્રેણી / સંબંધિત

 • ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે ...

ડેવલપર્સ

 • ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે ...

પ્લેયર પર્સ્પેક્ટિવ

 • ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે ...

ઉંમર રેટિંગ્સ

કથા

 • ઉત્પાદન સમીક્ષાઓ