ડિજિકોડ્સ | ફ્લેટ 5% OFF + UPTO 10% CASHBACK મેળવો તમારી તપાસ કરો CART કેસબૅક માટે | પેપલ સાથે સુરક્ષિત તપાસ

મેકૅફી ટોટલ પ્રોટેક્શન- 1 વપરાશકર્તા, 1 વર્ષ (ડિજિટલ)
મેકૅફી ટોટલ પ્રોટેક્શન- 1 વપરાશકર્તા, 1 વર્ષ (ડિજિટલ)
સ્ટોક આઉટ

નિયમિત ભાવ રૂ. 1,437.50 રૂ. 1,150.00 વેચાણ

McAfee Total Protection- 1 User, 1 Year (Digital) - ( Antivirus Programs )

બ્રાન્ડ: મેકાફી

વિશેષતા:

  • After ordering, for activation code and download link, check 'Buyer/Seller messages' under Message Center at "amazon.in/msg" or check your Amazon regd. email ID. Fulfillment will be done within 6 hours of ordering
  • This software works on devices with India IP addresses only. Easy to use, automatically detects and removes viruses, Trojans, malware. Keeps your device safe, secure, protects against malicious virus attacks
  • Real time Anti Malware - Blocks/Prevents threats and issues like viruses, malware, Trojans, ransomware and spyware; It has an adaptive Two-Way Firewall- which safeguards your system
  • E-mails will be sent only to e-mail ID registered on Amazon.in; If you have not registered your e-mail ID, please do so before purchasing this product. This code only works in India IP address devices
  • Please go to McAfee.com/activate and enter your activation code, click submit and register and download this product, install
  • ડિલિવરી પર રોકડ ઉપલબ્ધ નથી અને આ આઇટમ નોન-રીટેબલ છે

ફોર્મેટ: લાઈસન્સ

પ્લેટફોર્મ: Windows 10

પ્રકાશક: મેકાફી

વિગતો:

McAfee Total Protection is the next gen security for your computer that detects and blocks viruses and malware. It deploys real-time protection from all the latest threats for millions of users. It is a one-stop solution providing virus protection, parental controls, a spam filter, and the perfect ability to secure sensitive files. Two-way firewall system gives you added layers of heavy-duty protection. The quick clean feature deletes unnecessary cookies and temporary internet files. It automatically sends alerts on missed updates or insecure Wi-Fi networks. It also checks applications and drivers for valid digital signatures.

1. McAfee’s round the clock active protection gives added layers of protection from virus, Trojans and malware.

2. It keeps your pc secure and protects against malicious virus attack.

3. This is a complete solution providing virus protection, parental controls, a spam filter, and the ability to secure sensitive files.

4. McAfee Quick Clean deletes unnecessary cookies and temporary files.

5. McAfee Shredder destroys sensitive files securely.

6. Two-way firewall monitors traffic on your PC while SiteAdvisor identifies potentially risky URLs.

7. Provides a password manager to manage all the pesky passwords in once place.

8. Free support by chat, phone or online*

ભાષાઓ: ઇંગલિશ

Fast Customer Support
Digital Delivery
Secure Payments with HTTPS
India's Largest E-Goods Store